PLA-51100 (TETAP-1100) Teollisuustalouden perusteet